Witte rook !

Het overleg tussen de politieke partijen, CDA, DGG, DPM en Groen Links over het kernakkoord is afgerond. Het akkoord wordt op 28 mei 2018 aangeboden en geagendeerd voor een extra raadsvergadering op 4 juni 2018. Dan worden ook de kandidaat wethouders, de heren Jeucken (CDA), Looijmans (DGG), Van de Laar ((DPM) en Van Otterdijk (GroenLinks) be├źdigd. Overeengekomen is dat er met 3,65 fte wethouder gewerkt gaat worden. De heer Van de Laar vervult een parttime functie, de overige drie zijn full time. De komende weken zullen worden gebruikt om de kandidaat wethouders te toetsten aan de integriteitsregels.
De portefeuilleverdeling is als volgt:
CDA:
a. Economie, waaronder city marketing en recreatie en toerisme, en vastgoed, incl. grondbedrijf
b. Werk en inkomen
c. Bouwen en wonen (volkshuisvesting en omgevingswet)

DGG:
a. Gebiedsgericht werken
b. Zorg (WMO) en welzijn (sport)
c. Gezond leven (preventief)

DPM:
a. Bereikbaarheid en verkeer
b. Financi├źn, belastingen
c. Inkoop en aanbesteding
d. Informatisering en automatisering
e. Openbare werken (herinrichting, groen, water verkeer)

GroenLinks:
a. Cultuur
b. Jeugdbeleid en onderwijs
c. Duurzaamheid, natuur en milieu
d. Emancipatie
e. dierenwelzijn

No Comments Yet.

Leave a Reply