Wijzigingsvoorstellen MPB 2017-2020

Reactie op MPB 2017-2020

Mierlo, 27 oktober 2016

Inleiding

De Kadernota 2016-2020 die wij voorafgaand aan het zomerreces van dit jaar hebben vastgesteld heeft, zoals met elkaar afgesproken, als basis gediend voor de thans voorliggende Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2017-2020.
Volgens diezelfde afspraken zouden heroverwegingen vooral plaats moeten vinden bij de behandeling van de Kadernota, immers, de MPB vaststelling in het najaar zou slechts een financiƫle vertaling moeten herbergen van de besluiten voortvloeiend uit de uitkomsten van die Kadernota discussie.
Enige uitzondering op die afspraak zou gelegen liggen in de altijd ongewisse gevolgen van de tussentijdse September Circulaire. Hierin bepaalt het Rijk de uitkeringen uit het Gemeentefonds voor de komende jaren en wij weten zo langzamerhand dat die bedragen fors kunnen schommelen, zowel in negatieve als in positieve zin. Lees meer ...

Wijzigingsvoorstellen MPB 2017-2020 DPM

No Comments Yet.

Leave a Reply