Wie zijn wij?

Wie is, en wat wil DPM zijn?

vlnr: Jan Peters Rit - Hanneke Meulendijk van de Pasch - Jonathan Franken - Remco van de Vossenberg - Hans van de Laar

Dorpspartij Mierlo wil in haar samenstelling een zo breed mogelijke afspiegeling zijn van de gehele Mierlose gemeenschap;
daarbij spelen geloofsovertuiging, achterliggende ideologie of landelijke politieke voorkeur geen rol.
Door deze brede samenstelling kunnen alle belangen en opvattingen, die binnen de Mierlose gemeenschap leven, optimaal worden behartigd.

Dorpspartij Mierlo onderscheidt zich hiermee van landelijk gebonden partijen.
die als uitgangspunt van hun beleid wel mensen in zich verenigen met bepaalde gemeenschappelijke opvattingen en visies.
DPM wil zich sterk maken voor het behoud van de oorspronkelijke karakters van beide kernen, Mierlo zowel als Geldrop.
Beide kernen zijn bijzonder en uniek op hun eigen wijze en daar dient in alle aspecten van het beleid rekening mee te worden gehouden.

 Wij zullen daar sterk op toezien.

Beide kernen beschikken over goede voorzieningen, voor ons geldt dat dit gewaarborgd moet blijven in de toekomst.
Wil de gemeente Geldrop-Mierlo een vitale gemeente zijn dan dient de nadruk van beleid op beide kernen te liggen.
Gaat het in een kern niet goed dan straalt dat af op de gehele gemeente en dus ook op de andere kern.

No Comments Yet.

Leave a Reply