Wateroverlast

Help het water stroomt binnen !!!

Door het veranderende klimaat hebben we ook in Geldrop-Mierlo meer last van hevige regenval, die zodanig is dat ons rioolstelsel er niet op is berekend. Ook in de kern Mierlo is daardoor al een paar keer op verschillende plaatsen het water letterlijk bij inwoners binnen gestroomd. Dat was voor ons aanleiding om bij de gemeente aan te dringen hier serieuze actie op te ondernemen. Gelukkig is wethouder van de Laar hier meteen mee aan de slag gegaan en Inmiddels zijn er al de nodige acties uitgevoerd om de waterafvoer te verbeteren. Er zijn extra kolken gezogen, bladroosters verwijderd uit kolken, extra schoonveegacties, extra sloten en overstorten gemaaid en verder uitgediept, diverse duikers vrij gemaakt en doorgespoten, enz.

Daarmee is het nog niet klaar, want er moeten ook structureel een aantal zaken worden aangepakt en dat gaat ook gebeuren in de komende periode. Een plan daarvoor is zo goed als klaer en er is ongeveer 3 miljoen euro extra uitgetrokken om de belangrijkste problemen op te lossen.

Mocht je er nog meer over willen weten ga dan naar de speciaal daarvoor ingerichte pagina op de site van de gemeente: https://www.geldrop-mierlo.nl/aanpak-wateroverlast/

Als DPM blijven wij het natuurlijk positief kritisch volgen!

No Comments Yet.

Leave a Reply