Verlanglijstje

Rond de verkiezingen heeft iedere politieke partij zijn eigen verlanglijstje. Speerpunten in het verkiezingsprogramma waar extra aandacht en/of geld naar toe moet gaan. Punt is, dat na de verkiezingen de partijen met elkaar in overleg gaan om tot een coalitie- of raadsprogramma te komen. En als gevolg van onze Oud Hollandse traditie van ‘polderen’ kan het zijn dat partijen water bij de wijn moeten doen, of speerpunten helemaal geen steun van anderen krijgen.

Ons is wel eens de vraag gesteld dat als we niet naar geld hoeven te kijken, wat we dan graag zouden willen realiseren voor onze gemeente. Wat ons betreft gaat het dan om punten die structureel aandacht nodig hebben.

DPM heeft al jaren op haar verlanglijstje staan het aantal bijstandsgerechtigden drastisch te verminderen. De omvang van de jaarlijkse uitkeringen zijn namelijk van grote invloed op ons gemeentelijk huishoudboekje. Nu de economie weer aan het aantrekken is, ontstaat er vraag naar arbeid en zou je verwachten dat een deel van de mensen weer een betaalde baan kan vinden. Het tegendeel is waar; daar waar het aantal uitkeringsgerechtigden in omliggende gemeentes afneemt, lijkt Geldrop-Mierlo niet te kunnen profiteren van de economische groei. De vraag is waar dat aan ligt. DPM zal ook de komende jaren kritisch zijn op Senzer, de organisatie waar wij de uitvoering van de Participatiewet hebben ondergebracht. Helaas is het niet zo dat als je méér geld in de uitvoering steekt, het aantal bijstandsgerechtigden automatisch afneemt, maar wellicht dat extra handjes wel kunnen helpen.

Ander punt wat hoog op ons lijstje staat is de bereikbaarheid van onze gemeente. Feit is dat de Geldropseweg/Eindhovenseweg de hoofdverbindingsweg is die onze gemeente ontsluit. Omdat het verkeer steeds drukker wordt, slibt deze regelmatig dicht. Het belang van een goede doorstroming van het verkeer moet niet worden onderschat. Het is belangrijk voor de leefbaarheid dat er geen overlast ontstaat, voor onze veiligheid, dat we goed bereikbaar zijn voor ambulance en brandweer en tenslotte voor de economie; we moeten ondernemers aantrekken en behouden. Op het moment dat gemeentes zoals Nuenen en Helmond op hun eigen grondgebied wegen gaan afsluiten om sluipverkeer tegen te gaan, kan dat voor ons problemen opleveren. Regionaal aanpakken dus!

Jonathan Franken
Fractie DPM

No Comments Yet.

Leave a Reply