Verbetering Centrum Mierlo

Onze ondernemers denken mee over de verdere verbetering van centrum Mierlo

Zoals jullie wellicht weten is er op initiatief van DPM en met steun van een aantal andere partijen een motie ingediend die ook unaniem is aangenomen, waarin het college wordt opgedragen om te kijken of we er voor kunnen zorgen dat de dienst dommelvallei wordt verplaatst naar een andere locatie. Dat zou de mogelijkheid geven om het centrum van Mierlo nog een stuk mooier en gezelliger te kunnen maken in combinatie met het creëren van extra woningen. Het onderzoek naar de mogelijkheid van verplaatsing van de dienst loopt inmiddels en vervolgens zal aan de orde moeten komen wat we precies willen en kunnen met deze unieke plek.

De actieve ondernemersvereniging CLM (centrum- en linten management) in de kern Mierlo heeft alvast een voorschot genomen op de ontwikkelingen met het initiatief om een ervaren architect een aantal ideeën te laten schetsen hoe het zou kunnen worden. Leuke en volgens de architect ook een aantal financieel goed haalbare alternatieven zijn ruwweg geschetst. Wat ons betreft een prima initiatief en voor DPM een van de onderwerpen waar we ons in het programma van de verkiezingen, maar vooral ook daarna graag volop gaan inzetten om onze mooie kern Mierlo nog een stukje mooier te maken.

Hebt u zelf nog goede ideeën dan zijn die natuurlijk altijd welkom!  (info@dpm.nu)

No Comments Yet.

Leave a Reply