Hans vertegenwoordigt DPM al bijna 28 jaar in de gemeenteraad. Veertien jaar in de voormalige gemeente Mierlo en bijna veertien jaar nu in de gemeente Geldrop-Mierlo.
Als nestor van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo is Hans een bekend gezicht, zowel in de Mierlose als in de Geldropse gemeenschap.
In politiek werk gaat veel tijd zitten, geeft Hans toe. Het is niet alleen het fractie- en raadswerk, je neemt deel in tal van commissies en bezoekt regionale bijeenkomsten”, zegt Hans met een glimlach. “Maar ik doe dit werk graag, mede omdat ik ervan overtuigd ben dat DPM een belangrijke politieke rol vervult binnen de gemeenteraad. Wij willen niet aan de zijlijn staan, onze voorkeur gaat uit naar een bestuurlijke rol, niet voor niets maken we als coalitiepartij al van oudsher deel uit van het College van B&W."
“Samen” gebruiken we in ons logo, samen kunnen we meer betekenen om Mierlo en Geldrop nog mooier en beter te maken”.