Taakverdeling raadsleden

Door privé omstandigheden heeft Jonathan Franken zijn taak als burgercommissielid in september moeten beëindigen.
Ton Meulendijks is bereid gevonden om de plaats van Jonathan in de commissie-vergaderingen in te nemen, zodat
DPM op volle kracht verder kan gaan. De taakverdeling van de DPM-raadsfractie is als volgt:

Fractievoorzitter Jan Peters Rit
plaatsvervangend voorzitter van de raad,
lid Auditcommissie

Commissie bestuur, organisatie en financiën, d.i.:

 • Financiën belastingen
 • Inkoop en aanbesteding
 • Informatisering en automatisering
 • Regionale samenwerking
 • handhaving

 

Raadslid Hanneke Meulendijk van de Pasch
lid Werkgeverscommissie
reserve voorzitter commissies

Commissie duurzaamheid, onderwijs en cultuur, d.i.:

 • Duurzaamheid
 • Dierenwelzijn
 • Afval / Milieutoezicht
 • Educatie / Onderwijs
 • Cultuur
 • Emancipatie

Raadslid Remco van de Vossenberg
Commissie Zorg, welzijn, werk en economie, d.i.:

 • Zorg voor volwassenen
 • Gezond leven (preventief)
 • Gebiedsgericht organiseren / Gebiedsregisseurs
 • Wijkontwikkeling
 • Sport
 • Werk en inkomen
 • Economie / Citymarketing
 • Recreatie en toerisme

Burgercommissielid Ton Meulendijks
Commissie Bouwen, wonen en mobiliteit, d.i.:

 • Mobiliteit en vervoer
 • Openbare werken (herinrichting, gfoen, water, verkeer)
 • Volkshuisvesting en vastgoed
 • Omgevingswet
 • Grondbedrijf

No Comments Yet.

Leave a Reply