Samenwerken moet

Samenwerken moet

Onze bestuurlijke toekomst blijft voortdurend in beweging.
In de afgelopen jaren is onze gemeente op allerlei terreinen samenwerkingen aangegaan.
Met de Dienst Dommelvallei voor allerlei “backoffice” taken, met Senzer op het gebied van uitkeringen en werkgelegenheid en binnen het “Dommelvallei+”-verband op het gebied van (jeugd)zorg.
Daarnaast maken we met andere gemeenten deel uit van de Metropoolregio, de Veiligheidsregio en, dichter in de buurt, het Stedelijk Gebied Eindhoven.
Deze samenwerkingen zijn we aangegaan met hetzelfde doel: elkaar versterken en waar mogelijk de kosten besparen. Samen kunnen we meer dan één.
Een goed voorbeeld daarvan vormt onze samenwerking op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Met onze buurgemeenten hebben we afspraken vastgelegd over o.a. bedrijventerreinen, urgentie voor woningzoekenden en grondprijzen. Dankzij met name de inspanningen van onze eigen DPM-wethouder hebben we daarin een leidende rol kunnen spelen en veel kunnen bereiken.
DPM is van mening dat we als vierde grootste gemeente een sterk geluid moeten blijven laten horen.

Inmiddels is het tijd deze samenwerkingsverbanden te evalueren. Uiteindelijk moet het ons en onze burgers iets opleveren. Ook moeten we ervoor waken dat we binnen het samenwerkingsverband nog voldoende onze eigen stem kunnen laten horen en dat de uitvoering van de taken plaatsvindt zoals we het met elkaar bedoeld hadden. DPM blijft dat proces positief kritisch volgen.

Met het oog op de toekomst ontkomen we er niet aan om verder te kijken dan onze gemeentegrenzen. Nu er steeds meer taken door de regering op het bordje van de gemeenten zijn gelegd, moeten we wel zorgen dat we genoeg slagkracht hebben om deze taken naar behoren uit te kunnen oefenen. Vandaar dat samenwerken pure noodzaak is.
DPM is en blijft echter voorstander van een zelfstandig Geldrop-Mierlo. Hierdoor kunnen we de belangen van onze gemeente het best behartigen.

Ook als het gaat om samenwerken binnen de gemeenteraad is “het roer om”. Werd voorheen het beleid vooral gemaakt door een coalitie die altijd kon rekenen op een meerderheid, in de afgelopen “coalitie-loze” periode was die erop gericht die meerderheden te verkrijgen via onderlinge afstemming. Met wisselende voorstanders per onderwerp dus ook. Geen “dichtgetimmerd” beleid maar een breed raadsprogramma dat in principe door iedere partij gesteund zou kunnen worden.
Een bijzonder experiment dat veel aandacht kreeg vanuit de provincie en de regio.
Of deze werkwijze van toepassing zal zijn op de volgende raadsperiode zal afhangen van de verkiezingsuitslag en de samenstelling van college en raad. Maar ongeacht welke vorm, ook hier is een bredere samenwerking met alle partijen niet meer weg te denken.
DPM ziet daarin voor zichzelf een rol als bruggenbouwer, zoals we dat al jaren doen. Het heeft ons gemaakt tot een betrouwbare (coalitie)partner en bestuurder.

No Comments Yet.

Leave a Reply