Oproep aan schoolbesturen !

Zou het de schoolbesturen lukken om zelf hun eigen problemen op te lossen ?

Afgelopen maandag is in de raadsvergadering een motie aangenomen die op initiatief van DPM samen met alle partijen in de raad tot stand is gekomen. In die motie worden de schoolbesturen van de onderwijsinstellingen Plat00 en de Eenbes opgeroepen om de strijdbijl te begraven en op korte termijn samen te komen voor een oplossing van het ruimteprobleem dat bij ’t Schrijverke is ontstaan. Ook voor de langere termijn zal die samenwerking er moeten zijn in het belang van goed onderwijs voor alle Mierlose kinderen.

In onze optiek hebben deze schoolbesturen het probleem dat in de afgelopen jaren is ontstaan vooral zelf veroorzaakt door elkaar op allerlei manieren proberen de loef af te steken in plaats van samen te werken. En toen het probleem te groot werd zijn de ouders en een aantal politieke partijen voor hun karretje gespannen om dat zelf veroorzaakte probleem op te laten lossen.

Als DPM doen we samen met de gehele gemeenteraad nu een ultieme poging om het probleem door de schoolbesturen zelf te laten oplossen. Uiteraard is DPM voorstander van een goede oplossing voor alle leerlingen, maar wij moeten tegelijkertijd ook verantwoord om gaan met de financiële middelen van u allen.

Wordt vervolgd, we blijven ons als DPM inzetten om uw en onze kinderen niet in de kou te laten staan!

No Comments Yet.

Leave a Reply