Onze veranderende samenleving

Sinds de vorige verkiezingen is de wereld ingrijpend veranderd
en er gaat nog veel meer veranderen

 

De rijkdom en welvaart zijn onder druk komen staan en dat maakt dat we, veel nadrukkelijker dan voorheen, zullen moeten zoeken naar nieuwe uitdagingen. Onze toekomst ligt niet langer in het verlengde van wat we gewend waren en dat ervaren we nu al. Het voelt onwennig en ongemakkelijk. Maar ondanks dat zien we dat het vertrouwen langzaam weer toeneemt. We beseffen dat al die veranderingen weliswaar niet te keren zijn maar ook nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen met zich meebrengen. Vooral als we met elkaar bereid zijn in nieuwe oplossingen te denken.

 

Wij zien een groot aantal onderwerpen die voor ons allemaal van belang zullen zijn of gaan worden.

De mensen zullen primair de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen welzijn, voor een goede eigen kwaliteit van leven en een leefomgeving die daarbij past. Vrijwilligerswerk zal daarin een sleutelpositie innemen.
Doordat de mensen steeds ouder worden zullen thema’s als gezondheid en zorg een nog belangrijkere rol opeisen.
We zullen veilig voedsel willen eten, in een gezonde en veilige omgeving willen wonen, liefst in een duurzaam gebouwd huis waarin de energielasten zo beperkt mogelijk zullen zijn. De behoefte om met meerdere generaties in één huis te wonen zal toenemen.
We zullen ons meer richten op onze directe omgeving maar tegelijkertijd zullen we de wereld via de sociale media tot ons nemen.Ons doen en laten dat nu nog geënt is op bezit zal gaandeweg plaats gaan maken voor gebruik.

 

Wij zullen zelf onze kansen gaan regelen, onze informatie gaan opzoeken, onze problemen gaan oplossen.

De overheid zal daarin mee moeten gaan. Zij zal blijven faciliteren maar ook steeds meer aan ons over moeten laten. Wij bepalen straks zelf of we gebruik willen maken van die faciliteiten omdat wij weten wat het beste voor ons is en hoe we dat het beste kunt regelen.

Om te kunnen faciliteren moet de overheid steeds meer samenwerken.

 

Primair met haar burgers maar ook met een veelvoud aan gespecialiseerde instituten en instellingen. Samenwerken op allerlei terreinen wordt steeds noodzakelijker.
De gemeente als lokale overheid moet daarin een verbindende rol spelen, toeziend maar ook sturend daar waar nodig.
Er zal een veelheid aan samenwerkingsverbanden ontstaan. Of dit qua aansturing nog allemaal past binnen het eeuwenoude overheidsmodel (Rijk-Provincie-Gemeente) is voor velen al lang geen vraag meer.

 

Hoe dan ook, taken, rollen en verantwoordelijkheden zullen veranderen.

Dat geldt ook voor onze gemeente, voor de gemeenteraad en dus ook voor ons.
DPM wil ook de komende vier jaar een rol spelen in de politiek in Geldrop-Mierlo, met name om al deze veranderingen in goede banen te leiden, om onze gemeente nog meer op de kaart te zetten.

 

En hoe zit het dan, zo zult u zich afvragen, met de gesteldheid van onze wegen, de rioleringen, het groen en vele andere onderwerpen van alle dag?

Maakt u zich geen zorgen, dat alles zal met veel enthousiasme en toewijding onze aandacht houden.
Wat we echter vooral willen benadrukken is dat er de komende tijd vooral een meer sturende en stimulerende rol gevraagd wordt om succesvol te kunnen inspelen op de kansen en uitdagingen die op ons af gaan komen. Kansen voor ons allemaal op weg naar een andere toekomst die heel veel nieuwe voordelen met zich mee kan brengen.
Een mooie toekomst voor onze dierbare kern Mierlo, want daar ligt onze focus, dat is onze basis, dat zijn wij Samen.

Terug naar programma

No Comments Yet.

Leave a Reply