Onze ondernemers, onze economie.

Onze ondernemers, onze conomie

De ondernemers in onze gemeente zijn op vele fronten van belang. Via hen komen wij aan ons werk. Zij dragen in toenemende mate bij op sociaal maatschappelijk terrein omdat ze, daarin gestimuleerd door de overheid, werklozen of mensen met een handicap weer aan een passende baan helpen. Zij stimuleren op hun beurt het verenigingsleven met sponsoring.
Dat betekent dat de gemeente heel nauw moet samenwerken met die ondernemers en daarin moet zij continue de belangen tussen die ondernemers en haar inwoners goed afwegen.
De afgelopen jaren hebben we gezien dat met name de winkeliers onder druk staan omdat steeds meer mensen hun aankopen via internet doen. Gevolg daarvan kan zijn leegstand in de centra. We moeten het daarom burgers aantrekkelijk maken om naar het centrum te blijven komen.
Als het centrumplan van Mierlo gereed is worden er blauwe parkeerzones ingevoerd. Op het Molenplein mag alleen nog maar op piekmomenten op vrijdag en zaterdag worden geparkeerd. Dat heeft de raad eerder vastgesteld om van het plein een prettig verblijfsgebied te maken en te kunnen gebruiken voor markt, kermis en andere evenementen. Wintersfeer Geldrop laat zien hoe mooi dat bijv. ook in Mierlo zou kunnen zijn in de kerstmaand. Wat DPM betreft moeten de parkeerplekken bij het voormalige gemeentehuis weer gebruikt kunnen worden voor kort parkeren door het winkelende publiek. Voor de langparkeerders van de Dienst Dommelvallei zal een passende parkeerlocatie in de buurt worden gezocht.
De aantrekkingskracht van onze gemeente is niet alleen van belang voor onze eigen burgers maar ook voor recreatie en toerisme. Toerisme is één van de speerpunten in het gemeentelijk beleid. De Stichting Centrum- en Lintenmanagement zet zich al jarenlang in om meer bezoekers naar Mierlo te trekken. Ook bestaat er een werkgroep Recreatie & Toerisme waarin de gemeente en (horeca)ondernemers hun kennis en krachten bundelen. Door het organiseren van activiteiten en evenementen wordt Geldrop-Mierlo beter op de kaart gezet. DPM ondersteunt hun initiatieven van harte.
Tenslotte is het van belang dat we verder gaan met het opknappen oftewel “revitaliseren” van bedrijventerreinen. Het moet aantrekkelijk zijn en blijven voor ondernemers om zich in onze gemeente te vestigen. Als gebouwen verouderen kan de conditie van een bedrijventerrein hard achteruitgaan. We moeten behoeften peilen bij ondernemers en kijken in hoeverre we daar in de uitvoering van ruimtelijke plannen in tegemoet kunnen komen.

No Comments Yet.

Leave a Reply