Onze gemeenschap, samen zijn we sterk

DPM komt voort uit de Mierlose gemeenschap, die gemeenschap is onze basis en kernwaarde in ons programma

 

Met elkaar kunnen we heel veel realiseren, Samen zijn we sterk.
Iets voor een ander kunnen betekenen blijft de essentie van een goed functionerende gemeenschap, vrijwilligerswerk vormt daar de ruggengraat van. Zeker in een tijd waarin de bomen niet meer tot in de hemel zullen groeien en erop allerlei gebied keuzes gemaakt moeten worden

 

In elke beschaafde samenleving moet iedereen mee kunnen doen, dat is eerlijk. Mensen die dat vanuit zichzelf niet kunnen willen wij daarbij helpen. Die ondersteuning is wat ons betreft niet gebaseerd op een recht, maar op een noodzaak. Iemand die niet naar eigen kunnen wil deelnemen aan onze samenleving kan er dus ook geen beroep op doen. Wel iets vragen maar er niets voor terug willen doen kan wat ons betreft niet.
De gemeente kent ruime mogelijkheden voor hen die op of onder het niveau van een minimaal inkomen het hoofd boven water moeten zien te houden. Wij willen ons sterk maken voor een samenwerking met alle partners op het gebied van armoedebestrijding om deze doelgroep optimaal te kunnen ondersteunen - denk daarbij aan het toegankelijker maken van allerlei procedures en regelingen (bijvoorbeeld kwijtschelding).

 

Individualisering, digitalisering en globalisering kunnen ertoe leiden dat er eenzaamheid ontstaat. Sociale media brengen de wereld bij ons binnen, maar spreken we de buurman nog wel?
Wat zou het een enge en arme samenleving zijn als mensen niet meer met elkaar hun hobby zouden delen of sport zouden beoefenen; niet meer open zouden staan voor initiatieven in hun buurt of iets willen organiseren voor anderen.
Daarom koesteren wij het verenigingsleven en elke vorm van samenwerking tussen mensen. Dat willen wij maximaal ondersteunen en stimuleren.

Terug naar programma

No Comments Yet.

Leave a Reply