Onze extra aandacht voor het onderwijs in Luchen en de rest van Mierlo

Tijdens de raadsvergadering van februari 2021 hebben wij het initiatief genomen om samen met onze coalitiepartners CDA en DGG een motie in te dienen aangaande de scholenhuisvesting in onze gemeente. Deze motie werd mede ingediend door D66 en PVDA en werd unaniem aangenomen tot onze grote tevredenheid.

De reden waarom we deze motie hebben ingediend is extra druk zetten op ons gemeentebestuur om tijdig de oplossingen voor de toekomst klaar te hebben. Voor Mierlo speelt op kortere termijn vooral een mogelijk tekort aan plaatsen voor de kinderen in de wijk Luchen. Dit tekort lijkt zich nu door wat publicaties toe te spitsen op OBS ’t Schrijverke.  Dat is op zich begrijpelijk, maar wij willen dat graag een stuk breder zien. Er zijn zeker meerdere opties die tot het gewenste resultaat zouden kunnen leiden. Het gaat om onderwijs in de gehele wijk Luchen en sterker nog, het is de hele kern Mierlo die volop onze aandacht verdient.

Het duurt misschien voor sommige inwoners al te lang, maar wij hechten er aan om niet even snel iets te besluiten of te roepen, maar om een goede verstandige afweging te maken voor het totale gemeentelijke huisvestingsbeleid van onze onderwijsinstellingen. Om die reden hebben wij in onze motie aan Wethouder van Otterdijk opgedragen om uiterlijk vóór de zomer van 2021 het totale toekomstige huisvestingsplan (IHP) van onze scholen voor geheel Geldrop-Mierlo klaar te hebben, zodat we de juiste keuze kunnen maken voor betaalbare en stabiele oplossingen ten behoeve van al onze schoolgaande kinderen in de toekomstige jaren. Dat is best een lastige puzzel , mede omdat we ook te maken hebben met een aantal normen die de rijksoverheid oplegt aan gemeenten om voor de nodige vergoedingen in aanmerking te komen en wij uiteraard ook de belastingdruk voor al onze inwoners zo laag mogelijk willen houden voor nu en in de toekomst.

Naast dit IHP, waaraan inmiddels externe en ter zake kundige mensen zijn begonnen, hebben wij in onze motie ook nadruk gelegd op het feit dat er een noodplan moet zijn voor de wijk Luchen. Zowel in het geval er sprake zou zijn van een snellere groei dan verwacht, dan wel als uit het stappenplan van het Integrale Huisvestingsplan zou blijken dat de oplossingen voor de toekomst meer tijd in beslag gaan nemen, moet er een noodoplossing zijn die ervoor zorgt dat het onderwijs van Luchen op een goede en verantwoorde manier verder kan in dat geval.

Er zal zeker nog wel meer nieuws volgen in de loop van dit jaar. Weet in elk geval dat DPM zich met veel energie en plezier zal blijven inzetten voor de scholen van onze toekomstgeneraties. Uiteraard voor de kinderen van de wijk Luchen, maar ook voor alle andere kinderen van onze mooie kern!

Wij houden u op de hoogte!!!

No Comments Yet.

Leave a Reply