Ons werk, ons kennisgebied

Ondernemers zijn de dragers van onze economie

 

Via hen komen wij aan ons werk. Zij dragen in toenemende mate bij op sociaal maatschappelijk terrein omdat ze, daarin gestimuleerd door de overheid, werklozen of mensen met een handicap weer aan een passende baan helpen. Zij stimuleren op hun beurt het verenigingsleven met subsidies.
Dat betekent dat de gemeente heel nauw moet samenwerken met die ondernemers en daarin moet zij continue de belangen tussen die ondernemers en haar inwoners goed afwegen. Er dient een goede balans te zijn tussen wonen en werken, het een kan niet zonder het ander.

 

Geldrop-Mierlo bevindt zich midden in een van de beste kennisgebieden van de wereld, daar moeten we veel meer mee gaan doen. Brainport is inmiddels een begrip geworden, het feit dat veel innovatieve bedrijven zich in onze regio hebben gevestigd is te verklaren uit ons verleden. We moesten vroeger vanuit onze armoede samenwerken om de kop boven water te houden, die bereidheid tot samenwerking zorgt er nu voor dat bedrijven dat ook doen en daar komen prachtige ontwikkelingen uit voort. Het onderwijs zou daarin mee moeten kunnen gaan. Onze kinderen zouden veel meer gericht onderwijs moeten krijgen zodat hun kennis veel beter is afgestemd op de vraag uit de samenleving. Die samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven kan door de overheid gestimuleerd en gefaciliteerd worden. DPM vindt dat we daarvoor moeten gaan.

 

Omdat we als gemeente nauwelijks nog ruimte hebben voor nieuwe bedrijven komen er ook geen nieuwe bedrijventerreinen meer bij. Daarom zullen wij de bestaande industrieterreinen in de komende jaren moeten opknappen - revitaliseren heet dat in politiek jargon. Wij vinden dat ook hierbij duurzaamheid en nieuwe technologische ontwikkelingen voorop moeten staan.

Terug naar programma

No Comments Yet.

Leave a Reply