Ons groen

Ons groen

Ons groen moet de komende jaren méér aandacht krijgen. We wonen en leven in de nabijheid van unieke natuurgebieden die we voor de toekomst moeten bewaren. Maar ook het groen direct om ons heen in onze buurten zoals plantsoenen, bermen en het groen langs onze wegen, mogen we niet vergeten. Groen is van belangrijke waarde voor de uitstraling van de wijk. Vooral bij de realisatie van nieuwbouwwijken moet hier op de tekentafel al rekening mee gehouden worden. Dat hoeven niet per se nog strak aangeharkte parkjes te zijn, het kan ook bestaan uit een grotere diversiteit aan bomen en planten. Naast groen zorgen ook speelterreinen voor die diversiteit in de woonomgeving.
Om de kwaliteit van het groen te behouden moeten we in ieder geval zorgen dat het onderhoud op peil blijft. In de afgelopen tijden van economische recessie hebben we moeilijke keuzes moeten maken en hebben we het onderhoud op groen daarom versoberd. Nu het erop lijkt dat het de komende jaren weer beter gaat, mag wat DPM betreft hier voor weer méér geld aan uitgegeven worden.
Als volgend jaar nieuwe beleidsplannen op tafel komen zal DPM hier zeker voor pleiten.
Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?
In onze gemeente is samen met waterschappen en Staatsbosbeheer gewerkt aan de ontwikkeling van het natuurgebied Sang en Goorkens. Dit zeldzame gebied is toegankelijker geworden door de aanleg van een mooie wandelroute. We mogen trots zijn op wat we in onze kern aan natuur te bieden hebben.
Naast het realiseren van mooie nieuwe dingen moeten we soms ook pijnlijke maatregelen nemen, één ervan is de bomenkap langs de Santheuvel. DPM heeft het plan voor de herinrichting van het fietspad langs de Santheuvel gesteund. Het fietspad is zo slecht dat het hier en daar zelfs levensgevaarlijk wordt, voor een blijvende oplossing moeten er nogal wat bomen worden gerooid. We hebben ons bij dit plan niet alleen laten leiden door de visie van ambtenaren. Vooral de inbreng van o.a. de Bomenstichting en het IVN zijn voor ons doorslaggevend geweest, daaruit kwam naar voren dat ook de bomengroei met de huidige dichtheid in gevaar dreigde te komen.
Soms botsen de belangen tussen verkeersveiligheid en groen. De oplossing houdt ook in dat er nieuwe bomen worden teruggeplaatst die voor meer diversiteit moeten zorgen. Alhoewel het nog even gaat duren voordat kleine bomen weer groot zijn, hebben we met dit plan recht proberen te doen aan alle belangen en de toekomst van onze kern Mierlo.

No Comments Yet.

Leave a Reply