Ons buitengebied

De ontwikkelingen die nu plaatsvinden binnen de agrarische sector die zuinig ruimtegebruik stimuleren, juichen wij toe

 

Ook staan wij positief tegenover de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, voedselkwaliteit en -veiligheid, dierenwelzijn en de “thuisnabije” productie. Immers, dit zal ertoe leiden dat onze inwoners (en die uit de omliggende gemeenten) prima voedsel kunnen betrekken uit "eigen tuin en stal".
DPM wil dit graag - bijvoorbeeld via bestemmingsplannen - stimuleren. Wij willen bewerkstelligen dat duurzaamheid, nieuwe technologieën en ecologische voortgang een plek krijgen in het beleid van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Wij gaan de gemeente voorstellen, in samenspraak met agrariërs en kennisinstituten, te onderzoeken in welk verband er mogelijkheden kunnen worden ontwikkeld om de exploitatie van ons buitengebied ook voor de toekomst economisch haalbaar te kunnen blijven invullen.

 

Onder het thema "Ons natuurgebied" geven wij ook nog eens aan hoe belangrijk het is om het natuurgebied te beheren en op een zorgzame manier te exploiteren ten behoeve van recreatie en toerisme.
Vooral voor de kern Mierlo blijven agricultuur, recreatie en toerisme alleen met een daarop gericht beleid belangrijke dragers van onze lokale economie.

Terug naar programma

No Comments Yet.

Leave a Reply