Noodplan voor OBS ’t Schrijverke op Luchen

In de raadsvergadering van afgelopen maandag heeft DPM een motie ingediend om er voor te zorgen dat het tekort aan ruimte bij OBS ’t Schrijverke op de locatie Luchen in elk geval voor het komende schooljaar opgelost gaat worden. Helaas had de motie die wij eerder in februari hadden ingediend niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom hebben wij met steun van mede indieners CDA, DGG, Samen, PVDA en gesteund door D’66 deze extra slag moeten leveren.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat er mogelijk nog een betere korte termijnoplossing ligt in samenwerking tussen de schoolbesturen van Platoo en de Eenbes. Ook die oplossing is zeker niet ideaal, maar voor de korte termijn zou het een mooie oplossing kunnen zijn.

Einde juni is het Integrale huisvestingsplan (IHP) van onze gemeente klaar en zal dat aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Na het zomerreces zal de behandeling daarvan plaats vinden en zullen we ons uiteraard gaan inspannen om er voor te zorgen dat voor alle leerlingen op alle scholen en in alle wijken, dus zeker ook in Mierlo, zo snel mogelijk de juiste ruimtes komen om ook in de toekomst goed onderwijs aan onze kinderen te bieden!

No Comments Yet.

Leave a Reply