Méér groen voor Santheuvel

Binnenkort gaat de Santheuvel op de schop.
De aanleiding voor de reconstructie waren de slechte fietspaden, maar inmiddels ligt er een integraal plan om ook de rijbanen aan te passen om zodoende de weg veiliger te maken voor de gebruikers. Meest gehoorde klacht is dat er erg hard gereden wordt door automobilisten en het eerste dodelijke ongeval is helaas een feit.

Veel van de schade die is ontstaan aan de fietspaden wordt veroorzaakt door boomwortels die het asfalt en de tegels omhoog duwen.
De oplossing om in de toekomst schade te voorkomen, is om de bestaande bomen om-en-om te rooien zodat de bomen die overblijven méér ruimte krijgen om te groeien. Ongeveer 240 bomen zouden gekapt moeten worden, terwijl er véél minder bomen terug zouden worden geplaatst. Zonde, maar onvermijdelijk helaas.

In de planschets voor de Santheuvel waren ook 2 rotondes opgenomen. Deze zouden vooral de snelheid moeten beperken. Één rotonde was gepland op de hoek van de Kerkakkers en de Santheuvel; de andere op het kruispunt met de Heer de Heuschweg (De Weijer). Voor DPM hadden beide rotondes geen meerwaarde, maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad in een compromis besloten om alleen de laatstgenoemde rotonde aan te leggen. Omdat de kosten voor 2 rotondes al meegenomen waren in de begroting was er dus een potje met geld over!
Op initiatief van DPM hebben we samen met GroenLinks en de PvdA een motie ingediend om het vrijgekomen budget te gebruiken voor méér groen. Zo willen we de kaalslag van bomen compenseren en de Santheuvel zo snel mogelijk weer die "groene" aanblik geven. We hebben het college gevraagd om creatief te zijn in de oplossing; bloemen, lage heesters, bloembakken, alles is mogelijk.
Of het te maken heeft met de verkiezingen is de vraag, maar we zijn blij dat onze motie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen!

No Comments Yet.

Leave a Reply