Mededelingen wethouder Hoekman uit de Ruimtekamer

Mededelingen wethouder Hoekman Ruimtekamer 30 oktober 2017

Mini- symposium Wonen
Op 8 november 2017 zal op initiatief van de gemeente in samenwerking met de Rabobank, Woonbedrijf en
de Seniorenbelangenvereniging Geldrop-Mierlo( SBG-M) een mini- symposium plaatsvinden met als thema
“Wonen op lange termijn in Geldrop-Mierlo”. Het behoort een interactieve bijeenkomst te worden, waarin
zowel plenair als in groepen stellingen worden bediscussieerd en waarbij een aantal partijen de kans
krijgen een pitch te geven over waar zij zoal tegenaan lopen en hoe ze hiermee omgaan.
Genodigde partijen zijn onder andere zorginstellingen, consumenten, woningbouwcorporaties,
ontwikkelaars, makelaars, notarissen en belangenorganisaties. Zij hebben allen dagelijks te maken met
dit thema. Het doel is om samen met deze partijen in beeld te brengen welke uitdagingen er op ons af
zullen komen naar aanleiding van de demografische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande veranderende
woningbouwopgaven en om te bekijken hoe we hieraan in gezamenlijkheid het hoofd kunnen bieden.

U bent van harte welkom om als toehoorder aanwezig te zijn op woensdag 8 november 2017 van 14.00 uur tot
17.00 uur in de ontmoetingscentrum van de Rabobank aan de Laan der Vier Heemskinderen 7 te Geldrop.

Centrum Geldrop, gedeelte Heuvel en marktplein
Medio januari willen we de aanwonenden, de ondernemers en alle geïnteresseerden de gelegenheid geven hun
mening te geven over een tweetal modellen voor de herinrichting van de Heuvel, het marktplein, de doorgang
tussen kerk en achterzijde winkels en de doorgang tussen Heuvel en Bezorgershof.
De modellen zijn ontwikkeld op basis van een eerste bijeenkomst met de ondernemers op de Heuvel.
Wij laten u nog weten wanneer de avond plaatsvindt, zodat u de mogelijkheid heeft om als toehoorder
het proces te volgen.

Verbouwing gemeentehuis
Zoals vorige keer verteld wordt de laatste hand gelegd aan het technisch definitief ontwerp zodat de
aanbesteding in november weer kan worden hervat.
Het personeel is 3 weken geleden uitgenodigd op de locatie west-vleugel van het Strabrechtcollege.
Deze locatie zal tijdens de verbouwing als tijdelijke huisvesting worden ingezet. Naast de mogelijkheid om het
gebouw te bekijken is in een korte presentatie de verdeling van ruimten en planning verteld. In februari
zullen de verhuisbewegingen gaan plaats vinden, daar wordt nog nader over gecommuniceerd zodra de definitieve
data met het verhuisbedrijf zijn vastgesteld.
Op woensdag 25 oktober heeft de interieur architect een eerste visie op de multifunctionele vergaderinrichting
voor de toekomstige raadszaal gepresenteerd. Hierbij is aandacht gegeven aan het duo gebruik van de vergaderruim-
ten en de gewenste manier van vergaderen bij een raadsopstelling.

Voortgang Luchen
In deelgebied 1 wordt de laatste hand gelegd aan de verkaveling van de bedrijfspercelen op De Bijenkorf.
Samenhangend daarmee wordt de interne ontsluiting ontworpen en ook de centrale ontsluiting haakt hier op aan.
Deelgebied 2 is volop in ontwikkeling. Het is een kwestie van tijd dat dit gebied volledig ontwikkeld is.
Voor deelgebied 3a, het gedeelte tussen de Wetering en de Termeerstraat, wordt de laatste hand gelegd aan
de verkaveling. Na interne bespreking en aanpassing, zal de verkaveling met omwonenden en geïnteresseerden
besproken worden, voordat een start wordt gemaakt met planvorming

No Comments Yet.

Leave a Reply