Inleiding

Met gepaste trots kijken wij terug op de periode die we straks met de nieuwe verkiezingen af zullen sluiten. Een periode waarin wij ons als fractie samen met onze wethouder vol enthousiasme hebben ingezet voor de belangen van u en die van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Met de verkiezingsuitslag van 2014 kregen wij een enorme steun in de rug, bijna 45% van de Mierlose bevolking bracht haar stem uit op DPM, een ongekend en meer dan bemoedigend resultaat. Het gaf ons de overtuiging dat wij als geen ander in staat geacht worden de belangen van onze mooie kern Mierlo en haar inwoners het beste te behartigen.
In de raad leverde dat nét geen vierde zetel op, die ging door een lijstverbinding van twee andere partijen aan onze neus voorbij. Nu zouden we die extra zetel overigens wel gekregen hebben want dat soort constructies mag (gelukkig) niet meer.

Verkiezingsprogramma in ons land zijn vaak bedoeld om verleidelijk te zijn maar daarmee zijn ze in veel gevallen ook misleidend. Anders gezegd: “Zoveel mogelijk kiezers aanspreken met lekkere ingrediënten, daarna zien we wel hoe we er cake van maken”. U bent van ons gewend dat we daar niet aan meedoen en onze vele jaren van onafgebroken coalitiejaren-ervaring stelt ons daarin gelijk.
Wij roepen geen dingen waarvan we vooraf al weten dat ze in meerderheid geen draagvlak zullen vinden. Geen beloftes die niet reëel zijn.
Onze kracht schuilt in het bruggen slaan. In het vinden van de juiste argumenten met een goede overtuigingskracht. Maar ook in het aftasten van een goede balans tussen geven en nemen. In daadkracht en resultaatgerichtheid. Dat maakt ons al jaren tot een betrouwbare coalitiepartner en bestuurder en levert naar onze stellige overtuiging ook de best mogelijke resultaten op.
Met die overtuiging zijn we aan de slag gegaan met ons programma voor de komende jaren, het kent wederom een aantal hoofdthema’s die in feite voortborduren op de resultaten van de afgelopen jaren. Dat die er mogen zijn kunt u lezen in het volgende hoofdstuk, wij nemen u er graag in mee.

Wij beseffen maar al te goed dat DPM groot is geworden dankzij het vertrouwen van velen in onze aanpak, daarom ook hebben wij al sinds de fusie met Geldrop ’n stevige positie in kunnen nemen in zowel gemeenteraad als college. Die positie willen we graag behouden en liefst versterken.
Wij willen met uw steun laten zien hoeveel onze kern voor ons, Mierlonaren, betekent.
Laten zien waar klein groot in kan zijn!

Hans van de Laar, Fractievoorzitter DPM

No Comments Yet.

Leave a Reply