Gezondheid en zorg, ons welzijn

Omdat we met elkaar steeds ouder worden zullen thema’s als gezondheid en zorg nog veel belangrijker worden dan ze nu al zijn

 

Zorg en bijbehorende voorzieningen zoals we die nu kennen worden onbetaalbaar. Het Rijk is dan ook van plan veel van haar taken op dit gebied op het bordje van de gemeente te leggen, met veel minder geld wel te verstaan. Het uitgangspunt daarbij is dat wijzelf veel meer verantwoordelijkheid voor onze eigen zorg en welzijn gaan nemen. Het aandeel van mantelzorg zal fors toenemen, zorg wordt maatwerk.

Een belangrijke taak die de gemeente krijgt is dus om te beoordelen wie welke zorg en in welke mate nodig heeft. Eerst wordt gekeken naar wat we zelf kunnen en wat onze directe omgeving voor ons kan betekenen. Pas als dat niets oplevert wordt vanuit het Centrum voor Maatschappelijke Deelname op zoek gegaan naar mensen die je die zorg wel kunnen bieden.

Een andere belangrijke taak zal bestaan uit preventie, het voorkomen dat je ziek wordt. Immers,  voorkomen is beter dan genezen en kost de gemeenschap veel minder geld. Die preventie kan op vele manieren vorm gegeven worden, wij denken daarbij aan voorlichting over gezond eten en leven,
het opzetten van bewegingsprogramma’s en het stimuleren en aanbieden van vergaande mogelijkheden voor recreatie en sport.
DPM zal zich sterk maken voor een goede uitvoering van deze taken.

Terug naar programma

No Comments Yet.

Leave a Reply