Een terugblik op een mooie tijd !

Na zestien jaar wethouder te zijn geweest van deze gemeente heb ik besloten om mij niet meer kandidaat te stellen voor nog een periode.

Na vier periodes kijk ik met veel plezier en dankbaarheid voor al hetgeen ik heb mogen doen en beleven, terug. Er is veel gebeurd en er is in die tijd heel hard gewerkt, er is een prachtige nieuwe school gebouwd, een nieuw centrum, er is glasvezel gekomen voor alle burgers die aangesloten wilden worden er is heel veel woningbouw bij gekomen. Iedere keer dat ik door de wijk Loeswijk rijd, of door Luchen, kijk ik er met trots op terug dat ik één van de mensen ben geweest die aan de wieg heeft gestaan van deze wijken, zo ook van het nieuwe centrum van Mierlo.
Ik heb staan juichen toen het oude Den Binnen werd gesloopt. Datzelfde deed ik toen het oude Bethanië werd gesloopt want - hoewel al lang geleden - heb ik óók een rol mogen spelen bij het ontstaan van dit nieuwe gebouw. Ik heb geprobeerd om samenwerkingen op gang te brengen tussen de gemeente en u, tussen de gemeente en ondernemers en tussen gemeenten onderling op velerlei vlak.
Samenwerking tussen gemeenten is erg belangrijk geworden, niet alleen toetst de wet erop of het daadwerkelijk plaatsvindt maar het is ook van groot belang om zelfstandig te kunnen blijven. Daarom ben ik voorzitter geworden van de samenwerking op het gebied van werken in het stedelijk gebied: negen gemeenten die samen proberen om de economie te verbeteren door goede bedrijventerreinen aan te leggen en een goede service naar ondernemers op te zetten. Daarnaast heb ik, bij de samenwerking op het gebied van verkeer en wonen in het stedelijk gebied, onze gemeente vertegenwoordigd en de belangen van Geldrop-Mierlo naar voren gebracht.
Er zijn nog veel meer zaken die in die bijna zestien jaar gedaan zijn, te veel om op te noemen. Samen met ambtenaren en gemeenteraad en vooral met de steun van mijn partij, DPM, heb ik veel tot stand mogen brengen, ook in Geldrop.
Ik geef het stokje nu door en hoop dat u de nieuwe en de bekende mensen op de DPM-lijst uw steun wilt geven, zoals ik uw steun heb gehad. Want met elkaar kunnen we grote dingen verrichten.

No Comments Yet.

Leave a Reply