Een duurzame woonomgeving

Door de economische crisis is er een stuwmeer aan onverkochte woningen ontstaan, bestaande woningen die in de huizenmarkt de concurrentie aan zullen moeten gaan met nieuwbouwwoningen

 

Doorstroming kan hier een oplossing bieden en wordt van wezenlijk belang. Dat betekent ook dat nieuwbouw zich zal moeten onderscheiden van bestaande bouw. Nieuwe woonconcepten en innovatieve ontwikkelingen moeten antwoord geven op de veranderende vraag vanuit de samenleving. Een voorbeeld hiervan is het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) waarbij twee partijen gezamenlijk één woning bouwen. Een ander voorbeeld zijn de wooncommunities waarbij meerdere generaties bij elkaar gaan wonen -in de inleiding spraken we daar al over. In onze bestemmingsplannen zullen we rekening moeten houden met deze ontwikkelingen (in Luchen bijvoorbeeld zien we hier nu al invullingen van).

 

Jezelf veilig kunnen voelen is na eten en drinken een basisbegrip geworden voor onze kwaliteit van leven en onze leefomgeving. Veiligheid kun je verbeteren door consequent te handhaven. Maar ook door andere maatregelen te nemen, denk daarbij aan straatverlichting, beplanting en inrichting van de wijk enz.
DPM zal erop toezien dat bij de inrichting van de woonomgeving maximaal rekening gehouden wordt met jouw gevoel voor veiligheid.

 

Woon- en leefomgevingen moeten kwalitatief hoogwaardig en duurzaam worden ingericht. Geen boompjes voor een paar jaar, maar substantiële groene invulling die groot en mooi mag worden in lengte van jaren. Inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om zuinig om te gaan met energie.

Terug naar programma

No Comments Yet.

Leave a Reply