Nieuws

Onze extra aandacht voor het onderwijs in Luchen en de rest van Mierlo

Tijdens de raadsvergadering van februari 2021 hebben wij het initiatief genomen om samen met onze coalitiepartners CDA en DGG een motie in te dienen aangaande de scholenhuisvesting in onze gemeente. Deze motie werd mede ingediend door D66 en PVDA en werd unaniem aangenomen tot onze grote tevredenheid. De reden waarom we deze motie hebben ingediend is extra druk zetten op ons gemeentebestuur om tijdig de oplossingen voor de toekomst klaar te hebben. Voor Mierlo speelt op kortere termijn vooral een mogelijk tekort aan plaatsen voor de kinderen in de wijk Luchen. Dit tekort lijkt zich nu door wat publicaties toe te spitsen op OBS ’t Schrijverke.  Dat…

Twee vliegen in een klap!

Zoals u wellicht al hebt vernomen uit de media hebben wij als Dorpspartij Mierlo een motie ingediend om te onderzoeken of het mogelijk is om de Dienst Dommelvallei die nu gevestigd is in het voormalige gemeentehuis van Mierlo te verplaatsen naar een andere locatie. Op de juiste manier zou dat een aantal voordelen tegelijkertijd opleveren. Het zou voor een lagere parkeerdruk kunnen zorgen, maar vooral ook een verdere verfraaiing van ons toch al mooie Mierlose centrum. Iets waar wij met z’n allen als burgers en ook onze ondernemers wel bij varen. Tegelijkertijd zou het kunnen zorgen voor een nog betere werklocatie voor de medewerkers van de dienst…

Reactie 1e termijn op MPB 2020-2023

Onlangs is de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2020-2023 aan de raad van Geldrop-Mierlo gepresenteerd. Na jaren van hoogtij, worden de komende jaren gekenmerkt door diep rode cijfers waardoor we in 2020, 2021 en 2022 de verwachte tekorten voor een totaal bedrag van € 3 miljoen moeten aanvullen uit de Algemene reserves. Pas in 2023 komt de begroting weer op een positief saldo uit van € 1,3 miljoen. Genoemde tekorten komen allemaal voort uit het Sociaal Domein: de jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet (uitkeringen). In de begroting van vorig jaar waren de eerste tekenen al zichtbaar. Genoemde taken zijn een aantal jaren geleden door het rijk op…