Nieuws

Tussentijdse Informatie

Zoals toegezegd informeren wij jullie graag over de tussentijdse stand van zaken m.b.t. de nieuwe coalitievorming   Er heeft inmiddels constructief overleg plaatsgevonden tussen CDA, SP en DPM. De drie partijen hebben hierin vertrouwen in elkaar uitgesproken en besloten samen verder te gaan, dit staat ook te lezen in de brief die namens de drie zittende coalitiepartijen is uitgegaan naar alle raadsfracties. Begonnen zal worden met het opstellen van een raadsbreed gedragen programma. Daarna zullen, indien gewenst, verdere poppetjes worden ingevuld. Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en gaan op het moment dat inhoudelijk meer bekend wordt een bijeenkomst organiseren om jullie verder bij te…

Nieuw Raadsprogramma

Uitnodiging Presentatie Nieuw Raadsprogramma 23 Februari 2016 Achter de schermen wordt door alle partijen hard gewerkt om te komen tot een breedgedragen raadsprogramma. Een aantal werkgroepen zijn bijeen geweest om hiervoorde thema’s en de doelen vast te stellen. Getracht wordt om te werken met een “minderheids-coalitie” die per geval een meerderheid in de Gemeenteraad zoekt.  De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden op maandag 22 februari in de Raadsvergadering gepresenteerd en besproken, om de basis te leggen voor een raadsbreed programma. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit op een door ons te beleggen bijeenkomst op 23 februari,waarin wij jullie de noodzaak tot verandering uitleggen, de gemaakte…