In de raad

Multifunctionele Accommodaties: cultuur leeft

Op 7 november wordt in de raad van Geldrop-Mierlo de begroting voor 2017 behandeld. Op deze Zeepkist wil DPM een tweetal punten belichten zoals wij die ook in een reactie naar het college hebben gestuurd. Multifunctionele Accommodaties: cultuur leeft Cultuur in de breedste zin is hetgeen een gemeente levendig houdt. Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) spelen daarbij een belangrijke rol omdat het ontmoetingsplaatsen zijn; clubs en verenigingen vinden er onderdak, er vinden voorstellingen, cursussen en exposities plaats. DPM maakt zich zorgen over het voortbestaan van deze MFA’s omdat ze onder grote financiële druk staan. Als gevolg van het huidige accommodatie- en subsidiebeleid zijn de lasten voor de MFA's de…