In de raad

Voorkomen is beter dan genezen

Een goede geestelijke gezondheid is belangrijk voor iedereen, het maakt onderdeel uit van een gelukkige samenleving. Daarnaast staat een goede gezondheid voor veiligheid, minder schooluitval en een hogere arbeidsproductiviteit. Aandacht voor weerbaarheid is hierbij een cruciaal onderdeel. Als men weerbaar is tegen verleidingen als overmatig eten, alcohol en drugs staat men sterker in de schoenen. Ondersteuning bij opvoeding is bij dit onderwerp een belangrijk onderdeel. In een onlangs gepubliceerd artikel van de GGD ondervindt men een trend, namelijk dat drugs en drugsgebruik steeds meer wordt geaccepteerd binnen de maatschappij met als gevolg dat dit door kwetsbare doelgroepen als normaal gedrag wordt ervaren. Als gevolg van de wetswijziging…

Herinrichting fietspaden en rijbanen Santheuvel

Voor het structureel aanpakken van de slechte fietspaden wordt ca. 1,4 miljoen euro uitgetrokken. DPM steunt het plan, De Raadsinformatiebrief (RIB) is een prima aanzet om tot definitief plan te komen. Het conceptplan voldoet aan de kaders die de raad eerder heeft meegegeven. Ook de twee onafhankelijke stichtingen (waaronder de Bomenstichting) die meegepraat hebben geven een positief advies. De oplossing van het om-en-om rooien van bomen betekent ook kaalslag, maar dat is absoluut noodzakelijk voor de doorgroei van de bomen die blijven staan. Die gaan weer groeien in de top in plaats van aan de wortels onderaan door de kap van de andere. Bovendien worden nieuwe bomen…

Multifunctionele vergaderlocatie voor de gemeente

Raadslid zijn is een serieuze bezigheid, het vergt veel tijd en de onderwerpen zijn divers en vaak complex. Dat betekent vaak vergaderen en toegegeven, al dat gepraat mag best wat efficiënter en de besluitvorming sneller, maar toch, er is heel veel overleg nodig. In Geldrop-Mierlo kennen wij het dossier “Huisvesting” dat helaas ook al jaren voortsuddert. Momenteel gaat de discussie over de noodzaak van een multifunctionele vergaderaccommodatie. De bedoeling is een duurzame, efficiënte vergaderruimte te bouwen die ingezet kan worden voor ambtelijk overleg, voor raads-, commissie- en regio bijeenkomsten maar ook ontvangst van grotere groepen, allerlei recepties en andere formaliteiten. Aangezien we dat nu niet hebben wordt…

Molenplein centrum Mierlo als “blikvanger”

De reacties op het nieuwe centrum in Mierlo zijn overwegend positief, zo ervaren wij. Het introverte Den Binnen heeft plaatsgemaakt voor een fraai en duurzaam winkel- annex wooncomplex. Het Molenplein is volgens velen smaakvol vorm gegeven en, met de verharde ondergrond, ook geschikt voor tal van evenementen, de kermis en de weekmarkt. Maar wat toch vooral opvalt is dat dit plein nu dagelijks volstaat met auto’s van winkelend publiek en daar krijgen wij, begrijpelijk, veel vragen over. Het leek ons daarom goed de afspraken die de gemeenteraad over inrichting van en parkeren in het centrum heeft gemaakt, nog eens toe te lichten. De definitieve herinrichting van het…