In de raad

Oproep aan schoolbesturen !

Zou het de schoolbesturen lukken om zelf hun eigen problemen op te lossen ? Afgelopen maandag is in de raadsvergadering een motie aangenomen die op initiatief van DPM samen met alle partijen in de raad tot stand is gekomen. In die motie worden de schoolbesturen van de onderwijsinstellingen Plat00 en de Eenbes opgeroepen om de strijdbijl te begraven en op korte termijn samen te komen voor een oplossing van het ruimteprobleem dat bij ’t Schrijverke is ontstaan. Ook voor de langere termijn zal die samenwerking er moeten zijn in het belang van goed onderwijs voor alle Mierlose kinderen. In onze optiek hebben deze schoolbesturen het probleem dat…

Mierlo mooier !

Weer een stapje verder om Mierlo mooier te maken! En dat niet alleen, het is ook weer een stapje verder naar extra woningen. In de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad afgelopen maandag zijn de eerste ruwe schetsen besproken van de herinrichting Mierlo Oost. Een plangebied waar veel aandacht zal zijn voor groen en de natuur, mede gezien de ligging tegen het Sang en Goorkens gebied, maar ook een gelegenheid om een 75-100 woningen te realiseren binnen een paar jaar. Voor meer informatie en om je ideeën over dit gebied te delen kun je nu ook terecht in het “glazen huis” dat bij de Vliegert te vinden is. Maar…

Noodplan voor OBS ’t Schrijverke op Luchen

In de raadsvergadering van afgelopen maandag heeft DPM een motie ingediend om er voor te zorgen dat het tekort aan ruimte bij OBS ’t Schrijverke op de locatie Luchen in elk geval voor het komende schooljaar opgelost gaat worden. Helaas had de motie die wij eerder in februari hadden ingediend niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom hebben wij met steun van mede indieners CDA, DGG, Samen, PVDA en gesteund door D’66 deze extra slag moeten leveren. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat er mogelijk nog een betere korte termijnoplossing ligt in samenwerking tussen de schoolbesturen van Platoo en de Eenbes. Ook die oplossing is zeker niet ideaal,…

Natuurlijk vindt DPM biodiversiteit belangrijk!

Tijdens de raadsvergadering van 7 juni jl is een motie die er voor pleitte om helemaal niet meer te maaien in de maand mei in onze gemeente niet in stemming gekomen. Omdat er reeds een beleidsnota is die ook zo veel mogelijk streeft naar een goede biodiversiteit in onze gemeente en waarin ook het maaibeleid al flink is verminderd leek het ons ook een overbodige motie. Uiteraard zijn wij als DPM ook voor voldoende groen en een goede biodiversiteit, maar wij zijn ook van mening dat we voor elke plek op zichzelf moeten bekijken wat wenselijk is.  Naast biodiversiteit (met name in de bermen en rond sloten)…