In de pers

MooiMezelf: Renee Hoekman

Renée Hoekman is wethouder van economische zaken,centrumplannen, Brainport, recreatie, toerisme, Gulbergen, vastgoed, gemeentelijke huisvesting, verkeer en vervoer, openbare werken, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting inclusief monumentenbeleid. Jeugd Renée heeft een leuke jeugd gehad. Ze is geboren in Amsterdam, maar ze heeft er niet lang gewoond.  Haar ouders verhuisden naar Arnhem, vervolgens naar Velp en daarna naar Heelsum. Renée's vader zat op de grote vaart en was weinig thuis. Haar moeder regelde alles en voedde Renée en haar broer op. Zoals meer Nederlandse mensen in die tijd, was Renée's moeder opgegroeid in Indonesië. Nadat Renée een baan had en genoeg geld bij elkaar had gespaard, ging ze naar Indonesië. De…

Molenplein centrum Mierlo als “blikvanger”

De reacties op het nieuwe centrum in Mierlo zijn overwegend positief, zo ervaren wij. Het introverte Den Binnen heeft plaatsgemaakt voor een fraai en duurzaam winkel- annex wooncomplex. Het Molenplein is volgens velen smaakvol vorm gegeven en, met de verharde ondergrond, ook geschikt voor tal van evenementen, de kermis en de weekmarkt. Maar wat toch vooral opvalt is dat dit plein nu dagelijks volstaat met auto’s van winkelend publiek en daar krijgen wij, begrijpelijk, veel vragen over. Het leek ons daarom goed de afspraken die de gemeenteraad over inrichting van en parkeren in het centrum heeft gemaakt, nog eens toe te lichten. De definitieve herinrichting van het…

Multifunctionele Accommodaties: cultuur leeft

Op 7 november wordt in de raad van Geldrop-Mierlo de begroting voor 2017 behandeld. Op deze Zeepkist wil DPM een tweetal punten belichten zoals wij die ook in een reactie naar het college hebben gestuurd. Multifunctionele Accommodaties: cultuur leeft Cultuur in de breedste zin is hetgeen een gemeente levendig houdt. Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) spelen daarbij een belangrijke rol omdat het ontmoetingsplaatsen zijn; clubs en verenigingen vinden er onderdak, er vinden voorstellingen, cursussen en exposities plaats. DPM maakt zich zorgen over het voortbestaan van deze MFA’s omdat ze onder grote financiële druk staan. Als gevolg van het huidige accommodatie- en subsidiebeleid zijn de lasten voor de MFA's de…