In de pers

Witte rook !

Het overleg tussen de politieke partijen, CDA, DGG, DPM en Groen Links over het kernakkoord is afgerond. Het akkoord wordt op 28 mei 2018 aangeboden en geagendeerd voor een extra raadsvergadering op 4 juni 2018. Dan worden ook de kandidaat wethouders, de heren Jeucken (CDA), Looijmans (DGG), Van de Laar ((DPM) en Van Otterdijk (GroenLinks) beëdigd. Overeengekomen is dat er met 3,65 fte wethouder gewerkt gaat worden. De heer Van de Laar vervult een parttime functie, de overige drie zijn full time. De komende weken zullen worden gebruikt om de kandidaat wethouders te toetsten aan de integriteitsregels. De portefeuilleverdeling is als volgt: CDA: a. Economie, waaronder city…

Verlanglijstje

Rond de verkiezingen heeft iedere politieke partij zijn eigen verlanglijstje. Speerpunten in het verkiezingsprogramma waar extra aandacht en/of geld naar toe moet gaan. Punt is, dat na de verkiezingen de partijen met elkaar in overleg gaan om tot een coalitie- of raadsprogramma te komen. En als gevolg van onze Oud Hollandse traditie van ‘polderen’ kan het zijn dat partijen water bij de wijn moeten doen, of speerpunten helemaal geen steun van anderen krijgen. Ons is wel eens de vraag gesteld dat als we niet naar geld hoeven te kijken, wat we dan graag zouden willen realiseren voor onze gemeente. Wat ons betreft gaat het dan om punten…

Méér groen voor Santheuvel

Binnenkort gaat de Santheuvel op de schop. De aanleiding voor de reconstructie waren de slechte fietspaden, maar inmiddels ligt er een integraal plan om ook de rijbanen aan te passen om zodoende de weg veiliger te maken voor de gebruikers. Meest gehoorde klacht is dat er erg hard gereden wordt door automobilisten en het eerste dodelijke ongeval is helaas een feit. Veel van de schade die is ontstaan aan de fietspaden wordt veroorzaakt door boomwortels die het asfalt en de tegels omhoog duwen. De oplossing om in de toekomst schade te voorkomen, is om de bestaande bomen om-en-om te rooien zodat de bomen die overblijven méér ruimte…

De publieke opinie

De publieke opinie bespelen is een geliefde methode bij veel partijen tegen verkiezingstijd. Je plaatst een bericht met een flinke som geld in de krant of op facebook, liefst één met miljoenen, en we lusten er allemaal pap van. De PvdA vond het nodig in een krantenartikel van ‘n paar weken terug hun langspeelplaat nog maar eens af te draaien met een zo langzamerhand vervelend wordend nummer over verslindend geld dat gemoeid zou zijn met het realiseren van een multifunctionele vergaderaccommodatie in het gemeentehuis. Een volslagen onjuiste weergave van de feiten. Er is een berekening gemaakt van de huidige kosten van allerlei ruimtes op externe locaties die…