Nieuws

Verbetering Centrum Mierlo

Onze ondernemers denken mee over de verdere verbetering van centrum Mierlo Zoals jullie wellicht weten is er op initiatief van DPM en met steun van een aantal andere partijen een motie ingediend die ook unaniem is aangenomen, waarin het college wordt opgedragen om te kijken of we er voor kunnen zorgen dat de dienst dommelvallei wordt verplaatst naar een andere locatie. Dat zou de mogelijkheid geven om het centrum van Mierlo nog een stuk mooier en gezelliger te kunnen maken in combinatie met het creëren van extra woningen. Het onderzoek naar de mogelijkheid van verplaatsing van de dienst loopt inmiddels en vervolgens zal aan de orde moeten…

Oproep aan schoolbesturen !

Zou het de schoolbesturen lukken om zelf hun eigen problemen op te lossen ? Afgelopen maandag is in de raadsvergadering een motie aangenomen die op initiatief van DPM samen met alle partijen in de raad tot stand is gekomen. In die motie worden de schoolbesturen van de onderwijsinstellingen Plat00 en de Eenbes opgeroepen om de strijdbijl te begraven en op korte termijn samen te komen voor een oplossing van het ruimteprobleem dat bij ’t Schrijverke is ontstaan. Ook voor de langere termijn zal die samenwerking er moeten zijn in het belang van goed onderwijs voor alle Mierlose kinderen. In onze optiek hebben deze schoolbesturen het probleem dat…

De contente mens woont in Mierlo

Het beeld van de contente mens staat weliswaar in Eersel, maar in de kern Mierlo zou die zeker ook niet misstaan. Uit de enquêtes die in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn gedaan in verband met de nieuwe omgevingswet blijkt dat met name de inwoners van de kern Mierlo een hoge mate van tevredenheid hebben over hun woon- en leefomgeving. Dus kunnen we met een gerust hart zeggen: “de contente mens woont ook in Mierlo” Als DPM vinden wij dat natuurlijk erg leuk om te zien. We vinden het een voorrecht dat wij als DPM in de afgelopen decennia steeds bestuurlijk ons steentje hebben mogen bijdragen aan…

Mierlo mooier !

Weer een stapje verder om Mierlo mooier te maken! En dat niet alleen, het is ook weer een stapje verder naar extra woningen. In de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad afgelopen maandag zijn de eerste ruwe schetsen besproken van de herinrichting Mierlo Oost. Een plangebied waar veel aandacht zal zijn voor groen en de natuur, mede gezien de ligging tegen het Sang en Goorkens gebied, maar ook een gelegenheid om een 75-100 woningen te realiseren binnen een paar jaar. Voor meer informatie en om je ideeën over dit gebied te delen kun je nu ook terecht in het “glazen huis” dat bij de Vliegert te vinden is. Maar…