Bouwen voor de toekomst

Bouwen voor de toekomst

Als gevolg van de groeiende economie zien we gelukkig ook de woningmarkt weer aantrekken.
Onze gemeente kent weer een aantal nieuwbouwprojecten waar grote interesse voor bestaat.
Voor Mierlo hebben we aan de wieg gestaan van Luchen, dat een dorps maar eigentijds karakter heeft.

Voor alle bouwprojecten moet gelden dat we bouwen voor de toekomst. Of het nu gaat om scholen, woningbouwprojecten of sportaccommodaties. Woon- en leefomgevingen moeten kwalitatief hoogwaardig en duurzaam worden ingericht. Inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om zuinig om te gaan met energie. Maar ook het groen moet daarbij een belangrijke invulling krijgen.

Bouwen voor de toekomst houdt in dat we rekening willen houden met alle bevolkingsgroepen.
Voor de ouderen “groepswonen” dicht bij zorgpanden of semi-zelfstandig wonen. Maar ook de mogelijkheid voor een seniorenwoning niet te ver van het centrum want die behoefte is veel groter dan het huidige aanbod.
Voor de jeugd starterswoningen om voldoende jonge gezinnen naar onze gemeente te trekken. Dit sluit ook aan bij de regionale woonvisie. Gelukkig komt er de komende jaren weer geld vrij voor startersleningen die het de jongere mogelijk maakt zijn/haar eerste woning te kunnen kopen met een stukje financiële ondersteuning. Op die manier proberen we het voor jonge mensen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om binnen onze gemeente te blijven wonen.
Wat hebben we al bereikt de afgelopen periode?
DPM heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat de centra van zowel Geldrop als Mierlo kwaliteit moesten uitstralen. Dit is goed voor onze burgers zowel als voor onze ondernemers.
Inmiddels hebben we in Mierlo een aantrekkelijk winkelcentrum zien ontstaan met het Molenplein als sluitstuk. In Geldrop hebben we een levendig horecaplein waarop al menige activiteit is georganiseerd.
Tenslotte heeft DPM nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze voorstander was van een nieuwe multifunctionele vergaderlocatie voor de gemeente(raad). Hier is al jarenlang behoefte aan. Onlangs heeft de Raad besloten tot verbouw van het huidige gemeentehuis waarbij een nieuwe vergaderzaal wordt aangebouwd. Alhoewel er nog steeds mensen zijn die denken dat dit een geldverslindende miljoeneninvestering is, zal deze vergaderlocatie juist geld gaan besparen omdat we niet meer hoeven uit te wijken naar externe locaties (ook daaraan hangt een prijskaartje). Bovendien komt er dan een einde aan het continue heen en weer pendelen van ambtenaren tussen al die locaties.
De nieuwe vergaderzaal zal niet alleen gebruikt worden door de gemeenteraad maar dient ook voor ambtelijke overleggen, regiobijeenkomsten etc.

No Comments Yet.

Leave a Reply