Behandeling Kadernota 2017-2021

Reactie op Kadernota 2017-2021

Mierlo, 29 juni 2017

Rol van de Kadernota binnen de Begrotingscyclus

College en Raad worstelen nu al een paar jaar met het proces rond de Begrotingscyclus. Vormde de Kadernota van vorig jaar nog de strakke financiƫle kaders voor de later te behandelen Meerjaren Programma Begroting (MPB), dit jaar ligt de focus van de nota vooral op beleidsmatige aspecten. Op zich een goede zaak want dat is wat de voormalige Auditcommissie ook bedoeld had in haar oorspronkelijke aanbeveling aan de raad: vaststelling van het beleid in het voorjaar en de financiƫle vertaling ervan uiteindelijk bij de Begrotingsbehandeling in het najaar. En vooral logisch ook omdat er ten tijde van de Kadernota nog lang niet beschikt wordt over alle belangrijke fluctuaties in de uitkeringen door het Rijk. Die komen tweemaal per jaar met de zgn. Mei- en Septembercirculaire. Uw college heeft qua planning gekozen voor het afwachten van de Meicirculaire en daar valt wat voor te zeggen. Het maakt de MPB die u nu schets inzichtelijk met de helft van de cijfers die er uiteindelijk toe doen. Maar we weten ook dat de uitkomsten van de Septembercirculaire daar nog zodanige invloed op kunnen hebben dat u alsnog zult moeten besluiten met Heroverwegingsvoorstellen naar de raad te moeten komen. Die ontbreken nu omdat de MPB vooralsnog structureel sluitend is over alle jaren. Lees meer ....

Behandeling Kadernota 2017-2021 DPM

No Comments Yet.

Leave a Reply