Recent Posts by admin

Nieuw Raadsprogramma

Uitnodiging Presentatie Nieuw Raadsprogramma 23 Februari 2016 Achter de schermen wordt door alle partijen hard gewerkt om te komen tot een breedgedragen raadsprogramma. Een aantal werkgroepen zijn bijeen geweest om hiervoorde thema’s en de doelen vast te stellen. Getracht wordt om te werken met een “minderheids-coalitie” die per geval een meerderheid in de Gemeenteraad zoekt.  De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden op maandag 22 februari in de Raadsvergadering gepresenteerd en besproken, om de basis te leggen voor een raadsbreed programma. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit op een door ons te beleggen bijeenkomst op 23 februari,waarin wij jullie de noodzaak tot verandering uitleggen, de gemaakte…

Samen naar bestuurlijke vernieuwing

Het zou goed zijn om de komende tijd met elkaar, raad en burgers, na te denken over de bestuurlijke toekomst   In onze inleiding gingen wij daar al op in. Vanuit Den Haag worden er steeds meer taken op het bordje van de gemeente gelegd maar wordt er tegelijkertijd bij bezuinigd. Dat is lastig maar biedt ook kansen om op een andere manier en innovatiever naar oplossingen te kijken. Dat kun je alleen maar samen doen, met burgers, met andere gemeenten. Die samenwerkingsverbanden zullen per onderwerp verschillend zijn. Wij juichen dit toe, zien dit als een kans en zullen ons inspannen dit onderwerp een plaats te geven…

Onze gemeenschap, samen zijn we sterk

DPM komt voort uit de Mierlose gemeenschap, die gemeenschap is onze basis en kernwaarde in ons programma   Met elkaar kunnen we heel veel realiseren, Samen zijn we sterk. Iets voor een ander kunnen betekenen blijft de essentie van een goed functionerende gemeenschap, vrijwilligerswerk vormt daar de ruggengraat van. Zeker in een tijd waarin de bomen niet meer tot in de hemel zullen groeien en erop allerlei gebied keuzes gemaakt moeten worden   In elke beschaafde samenleving moet iedereen mee kunnen doen, dat is eerlijk. Mensen die dat vanuit zichzelf niet kunnen willen wij daarbij helpen. Die ondersteuning is wat ons betreft niet gebaseerd op een recht, maar op…

Ons werk, ons kennisgebied

Ondernemers zijn de dragers van onze economie   Via hen komen wij aan ons werk. Zij dragen in toenemende mate bij op sociaal maatschappelijk terrein omdat ze, daarin gestimuleerd door de overheid, werklozen of mensen met een handicap weer aan een passende baan helpen. Zij stimuleren op hun beurt het verenigingsleven met subsidies. Dat betekent dat de gemeente heel nauw moet samenwerken met die ondernemers en daarin moet zij continue de belangen tussen die ondernemers en haar inwoners goed afwegen. Er dient een goede balans te zijn tussen wonen en werken, het een kan niet zonder het ander.   Geldrop-Mierlo bevindt zich midden in een van de…

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.