Archief

Meerjaren Programma Begroting 2016-2019
Mierlo, 14 oktober 2015

Inleiding

Dit is de eerste Meerjaren Programma Begroting (hierna verder MPB) die wij zullen behandelen onder leiding van onze nieuwe voorzitter en het lijkt ons gepast burgemeester Link ook vanuit dit perspectief hartelijk welkom te heten in deze - wat ons betreft altijd boeiende - cyclus van de begrotingsbehandeling. Lees meer ....

Wijzigingsvoorstellen MPB 2016-2019 DPM

Verkiezingsprogramma 2014

2014 Onze veranderende samenleving.....

2014 Gezondheid en zorg, ons welzijn.....

2014 Een duurzame woonomgeving.....

2014 Ons buitengebied.....

2014 Ons natuurgebied.....

2014 Ons werk, ons kennisgebied.....

2014 Onze gemeenschap, samen zijn we sterk.....