Twee vliegen in een klap!

Zoals u wellicht al hebt vernomen uit de media hebben wij als Dorpspartij Mierlo een motie ingediend om te onderzoeken of het mogelijk is om de Dienst Dommelvallei die nu gevestigd is in het voormalige gemeentehuis van Mierlo te verplaatsen naar een andere locatie. Op de juiste manier zou dat een aantal voordelen tegelijkertijd opleveren. Het zou voor een lagere parkeerdruk kunnen zorgen, maar vooral ook een verdere verfraaiing van ons toch al mooie Mierlose centrum. Iets waar wij met z’n allen als burgers en ook onze ondernemers wel bij varen. Tegelijkertijd zou het kunnen zorgen voor een nog betere werklocatie voor de medewerkers van de dienst Dommelvallei. Dus drie vliegen in één klap is ook niet uitgesloten en zelfs het streven!

De eerste onderzoeken geven aan dat verplaatsing van de totale dienst in de huidige vorm naar een andere locatie nog niet zo eenvoudig is gezien de hogere kosten die dat met zich mee zou brengen. Mede door het feit dat door de huidige coronacrisis ambtenaren vaker thuis werken en daardoor minder kantoorruimte nodig is, is er inmiddels als extra optie het idee geboren om te kijken of de medewerkers van de dienst niet veel beter een plek zouden kunnen innemen in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten. Dat zou de kosten nog verder kunnen verminderen, maar ook er voor kunnen zorgen dat de medewerkers van de dienst letterlijk dichter bij de mensen zitten waar zij hun diensten aan verlenen. Dit is natuurlijk nog geen gelopen race en zal nog wat tijd kosten. Er moet uiteraard nog het nodige worden onderzocht en afgestemd met de directie van Dienst Dommelvallei en de andere gemeenten die deelnemen aan deze dienstverleningsorganisatie. Maar de bereidheid is er aan alle kanten om het serieus te onderzoeken.

Het moge duidelijk zijn dat wij als DPM het een absolute verrijking voor onze kern vinden als we op deze plaats een bebouwing kunnen realiseren die veel beter aansluit bij onze mooie kern. Daar blijven we ons met volle kracht voor inzetten!  We houden u op de hoogte!

No Comments Yet.

Leave a Reply