Ton Meulendijks, nieuwe secretaris

Ton Meulendijks heeft in het verleden aangegeven om meer te willen betekenen voor Dorpspartij Mierlo. In een gesprek met het bestuur over zijn intenties is besloten om de functie van secretaris/penningmeester te splitsen en Ton is bereid gevonden om met ingang van 7 mei j.l. het secretariaat te gaan bemannen.

Wij hebben het volste vertrouwen in zijn functievervulling.

 

De voorzitter                                                      penningmeester (ex-secretaris)

Hans Staals                                                         Sjef Seijkens

 

No Comments Yet.

Leave a Reply