Multifunctionele Accommodaties: cultuur leeft

Op 7 november wordt in de raad van Geldrop-Mierlo de begroting voor 2017 behandeld. Op deze Zeepkist wil DPM een tweetal punten belichten zoals wij die ook in een reactie naar het college hebben gestuurd.

Multifunctionele Accommodaties: cultuur leeft

Cultuur in de breedste zin is hetgeen een gemeente levendig houdt. Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) spelen daarbij een belangrijke rol omdat het ontmoetingsplaatsen zijn; clubs en verenigingen vinden er onderdak, er vinden voorstellingen, cursussen en exposities plaats.

DPM maakt zich zorgen over het voortbestaan van deze MFA’s omdat ze onder grote financiële druk staan. Als gevolg van het huidige accommodatie- en subsidiebeleid zijn de lasten voor de MFA's de afgelopen jaren gestegen. In de praktijk blijkt dat de MFA's verliezen lijden in hun exploitatie en dat ze worstelen met de mogelijkheden om méér inkomsten te genereren. Eigenlijk worden ze door het gemeentelijke beleid gedwongen “de tapkraan open te zetten” en zich bezig te houden met para-commerciële activiteiten, iets wat we nou juist niet willen. Huurprijzen voor gebruikers en consumptieprijzen kunnen niet of nauwelijks stijgen want anders blijven de verenigingen en bezoekers weg.

Een dilemma dus.

Wij zijn van mening dat het verenigingsleven binnen onze gemeente van groot sociaal belang is en culturele activiteiten toegankelijk moeten blijven voor onze inwoners. Om dit in stand te kunnen houden moeten we wellicht de conclusie trekken dat cultuur geld kost. Wij pleiten voor maatwerkoplossingen om de MFA's te blijven behouden.

Naar voorbeeld van het Sociaal Cultureel Centrum Hofdael in Geldrop zou er ook voor de Stichting Patronaat in Mierlo een extra subsidie moeten gelden, doen we dat niet dan komt het voortbestaan echt in gevaar.

Centrumplan Mierlo

Het college heeft nu de afronding van het Centrumplan Mierlo met de herinrichting van de Dorpsstraat/Vesperstraat naar voren gehaald (2018) en dat juichen wij toe.

Wat wij echter betreuren is dat het college het onderdeel van de parkeerplaatsen aan het voormalige gemeentehuis Mierlo vooralsnog niet uit wil voeren.

Dat is inefficiënt en niet logisch.

DPM zal dan ook voorstellen deze werkzaamheden wél tegelijkertijd uit te voeren, de jarenlange overlast in het centrum van Mierlo komt dan tot een einde en bovendien wordt voorkomen dat de boel straks weer op de schop moet.

No Comments Yet.

Leave a Reply