Jongeren en gemeenteraadsverkiezingen

In antwoord op uw artikel met betrekking tot jongeren en de gemeenteraadsverkiezingen:

Allereerst vindt ik het een ontzettend goed initiatief dat er zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen aandacht wordt besteed aan jongeren door het ED, mijn complimenten. Persoonlijk ben ik van mening dat er door vrijwel alle partijen te weinig actie wordt ondernomen om jongeren te bereiken. Er worden veelal oninteressante of inhoudelijk te diepe onderwerpen besproken en moeilijk taalgebruik schrikt af. Ik wil niet zeggen dat wij als DPM daar heel anders in staan, het is nou eenmaal aan de orde van de dag om bepaalde onderwerpen aan te snijden. Echter kan wel rekening gehouden worden met welke onderwerpen je waar aansnijdt. Het is algemeen bekend dat jongeren veelal niet de krant lezen maar hun nieuws via digitale bronnen verkrijgen. Onze berichtgeving via Social media zal een andere benadering en andere onderwerpen kennen dan onze publicaties in lokale weekbladen. Daarnaast in een relatief kleine gemeenschap is face2face vertegenwoordiging erg van belang, dit is een van de redenen waarom wij er voor hebben gekozen onze lijst aan te vullen met jeugd (http://www.dpm.nu/wp-content/uploads/2018/01/kieslijst2018a.pdf zie plek 4-5-6-7) in het kader van jeugd spreekt jeugd aan. Een andere reden is om een betere afspiegeling te verkrijgen van de bevolking.

Zoals u in ons programma terug kunt lezen (http://www.dpm.nu/jong-en-oud/) zijn wij geen voorstander van beleid voor een specifieke bevolkingsgroep, echter zijn er wel wat onderwerpen met betrekking tot jeugd die tot onze standpunten toebehoren. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdraad. De jeugdraad is een recent onderwerp binnen de gemeente wat wij op basis van meerdere redenen een warm hart toedragen. Jeugd heeft een 'anders kijkende' blik op bepaalde onderwerpen die een frisse wind kunnen doen waaien door de raadskamer van Geldrop-Mierlo. Daarnaast is het een investering in de toekomst (van de raad), bevordert het de persoonlijke ontwikkeling en nogmaals jeugd spreekt jeugd aan, dus dit initiatief kan bij voldoende animo op langer termijn politieke interesse wekken bij jongeren. Een ander punt uit ons programma met betrekking tot jeugd slaat terug op het (sociale) verenigingsleven. Wij vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan activiteiten binnen de gemeente, ook mensen met een kleine portemonnee. Deelname aan bijvoorbeeld een sport bevordert het leggen van sociale contacten en is goed voor de gezondheid.

No Comments Yet.

Leave a Reply