Nieuws

Reactie DPM op Verordening Startersleningen

Reactie DPM op Verordening Startersleningen In de Algemene Kamer is uitgebreid gesproken over het al dan niet voortzetten van Startersleningen. De komende jaren komen er gelden beschikbaar omdat burgers die een aantal jaren geleden gebruik gemaakt hebben van de startersleningen daar nu op beginnen af te lossen. De vraag is of we deze gelden opnieuw moeten inzetten voor de uitgifte van nieuwe startersleningen. De afgelopen jaren kon de gemeente geen nieuwe leningen uitgeven omdat het budget op was. DPM heeft het idee dat de Startersleningen nog steeds in een behoefte voorzien. Dit werd ook bevestigd in de presentatie die werd gegeven door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten…

Jongeren en gemeenteraadsverkiezingen

In antwoord op uw artikel met betrekking tot jongeren en de gemeenteraadsverkiezingen: Allereerst vindt ik het een ontzettend goed initiatief dat er zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen aandacht wordt besteed aan jongeren door het ED, mijn complimenten. Persoonlijk ben ik van mening dat er door vrijwel alle partijen te weinig actie wordt ondernomen om jongeren te bereiken. Er worden veelal oninteressante of inhoudelijk te diepe onderwerpen besproken en moeilijk taalgebruik schrikt af. Ik wil niet zeggen dat wij als DPM daar heel anders in staan, het is nou eenmaal aan de orde van de dag om bepaalde onderwerpen aan te snijden. Echter kan wel rekening gehouden worden…

Verlanglijstje

Rond de verkiezingen heeft iedere politieke partij zijn eigen verlanglijstje. Speerpunten in het verkiezingsprogramma waar extra aandacht en/of geld naar toe moet gaan. Punt is, dat na de verkiezingen de partijen met elkaar in overleg gaan om tot een coalitie- of raadsprogramma te komen. En als gevolg van onze Oud Hollandse traditie van ‘polderen’ kan het zijn dat partijen water bij de wijn moeten doen, of speerpunten helemaal geen steun van anderen krijgen. Ons is wel eens de vraag gesteld dat als we niet naar geld hoeven te kijken, wat we dan graag zouden willen realiseren voor onze gemeente. Wat ons betreft gaat het dan om punten…

Méér groen voor Santheuvel

Binnenkort gaat de Santheuvel op de schop. De aanleiding voor de reconstructie waren de slechte fietspaden, maar inmiddels ligt er een integraal plan om ook de rijbanen aan te passen om zodoende de weg veiliger te maken voor de gebruikers. Meest gehoorde klacht is dat er erg hard gereden wordt door automobilisten en het eerste dodelijke ongeval is helaas een feit. Veel van de schade die is ontstaan aan de fietspaden wordt veroorzaakt door boomwortels die het asfalt en de tegels omhoog duwen. De oplossing om in de toekomst schade te voorkomen, is om de bestaande bomen om-en-om te rooien zodat de bomen die overblijven méér ruimte…