Nieuws

Taakverdeling raadsleden

Door privé omstandigheden heeft Jonathan Franken zijn taak als burgercommissielid in september moeten beëindigen. Ton Meulendijks is bereid gevonden om de plaats van Jonathan in de commissie-vergaderingen in te nemen, zodat DPM op volle kracht verder kan gaan. De taakverdeling van de DPM-raadsfractie is als volgt: Fractievoorzitter Jan Peters Rit plaatsvervangend voorzitter van de raad, lid Auditcommissie Commissie bestuur, organisatie en financiën, d.i.: Financiën belastingen Inkoop en aanbesteding Informatisering en automatisering Regionale samenwerking handhaving   Raadslid Hanneke Meulendijk van de Pasch lid Werkgeverscommissie reserve voorzitter commissies Commissie duurzaamheid, onderwijs en cultuur, d.i.: Duurzaamheid Dierenwelzijn Afval / Milieutoezicht Educatie / Onderwijs Cultuur Emancipatie Raadslid Remco van de Vossenberg Commissie…

Witte rook !

Het overleg tussen de politieke partijen, CDA, DGG, DPM en Groen Links over het kernakkoord is afgerond. Het akkoord wordt op 28 mei 2018 aangeboden en geagendeerd voor een extra raadsvergadering op 4 juni 2018. Dan worden ook de kandidaat wethouders, de heren Jeucken (CDA), Looijmans (DGG), Van de Laar ((DPM) en Van Otterdijk (GroenLinks) beëdigd. Overeengekomen is dat er met 3,65 fte wethouder gewerkt gaat worden. De heer Van de Laar vervult een parttime functie, de overige drie zijn full time. De komende weken zullen worden gebruikt om de kandidaat wethouders te toetsten aan de integriteitsregels. De portefeuilleverdeling is als volgt: CDA: a. Economie, waaronder city…

Reactie DPM op Verordening Startersleningen

Reactie DPM op Verordening Startersleningen In de Algemene Kamer is uitgebreid gesproken over het al dan niet voortzetten van Startersleningen. De komende jaren komen er gelden beschikbaar omdat burgers die een aantal jaren geleden gebruik gemaakt hebben van de startersleningen daar nu op beginnen af te lossen. De vraag is of we deze gelden opnieuw moeten inzetten voor de uitgifte van nieuwe startersleningen. De afgelopen jaren kon de gemeente geen nieuwe leningen uitgeven omdat het budget op was. DPM heeft het idee dat de Startersleningen nog steeds in een behoefte voorzien. Dit werd ook bevestigd in de presentatie die werd gegeven door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten…