Nieuws

Reactie 1e termijn op MPB 2020-2023

Onlangs is de Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2020-2023 aan de raad van Geldrop-Mierlo gepresenteerd. Na jaren van hoogtij, worden de komende jaren gekenmerkt door diep rode cijfers waardoor we in 2020, 2021 en 2022 de verwachte tekorten voor een totaal bedrag van € 3 miljoen moeten aanvullen uit de Algemene reserves. Pas in 2023 komt de begroting weer op een positief saldo uit van € 1,3 miljoen. Genoemde tekorten komen allemaal voort uit het Sociaal Domein: de jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet (uitkeringen). In de begroting van vorig jaar waren de eerste tekenen al zichtbaar. Genoemde taken zijn een aantal jaren geleden door het rijk op…

Taakverdeling raadsleden

Door privé omstandigheden heeft Jonathan Franken zijn taak als burgercommissielid in september moeten beëindigen. Ton Meulendijks is bereid gevonden om de plaats van Jonathan in de commissie-vergaderingen in te nemen, zodat DPM op volle kracht verder kan gaan. De taakverdeling van de DPM-raadsfractie is als volgt: Fractievoorzitter Jan Peters Rit plaatsvervangend voorzitter van de raad, lid Auditcommissie Commissie bestuur, organisatie en financiën, d.i.: Financiën belastingen Inkoop en aanbesteding Informatisering en automatisering Regionale samenwerking handhaving   Raadslid Hanneke Meulendijk van de Pasch lid Werkgeverscommissie reserve voorzitter commissies Commissie duurzaamheid, onderwijs en cultuur, d.i.: Duurzaamheid Dierenwelzijn Afval / Milieutoezicht Educatie / Onderwijs Cultuur Emancipatie Raadslid Remco van de Vossenberg Commissie…

Witte rook !

Het overleg tussen de politieke partijen, CDA, DGG, DPM en Groen Links over het kernakkoord is afgerond. Het akkoord wordt op 28 mei 2018 aangeboden en geagendeerd voor een extra raadsvergadering op 4 juni 2018. Dan worden ook de kandidaat wethouders, de heren Jeucken (CDA), Looijmans (DGG), Van de Laar ((DPM) en Van Otterdijk (GroenLinks) beëdigd. Overeengekomen is dat er met 3,65 fte wethouder gewerkt gaat worden. De heer Van de Laar vervult een parttime functie, de overige drie zijn full time. De komende weken zullen worden gebruikt om de kandidaat wethouders te toetsten aan de integriteitsregels. De portefeuilleverdeling is als volgt: CDA: a. Economie, waaronder city…